Wednesday, February 26, 2014

Samhällskunskap 26/2

Vi återupptar Flytta hemifrån - uppgiften.

1. Genomgång ekonomiska kretslopp

2. Jobba vidare med Flytta hemifrån 1, 2, 3 och 4.

"Flytta hemifrån 4" är delat med er. Kopiera innehållet och klistra in det i ett dokument som du kallar "Flytta hemifrån 4  Förnamn". Dokumentet ska ligga i din samhällskunskapsmapp.

Länkar
Malmö kommuns sida om försörjningsstöd

Riksnormen enligt Socialstyrelsen - observera att det finns en post för individuella utgifter och en för hushållet

3. Flytta hemifråns sista uppgift handlar om att rita ett ekonomiskt kretslopp för ett hushåll. Uppgiften finns här. Oavsett om du gör uppgiften analogt (dvs med penna och papper) eller digitalt (google docs) så ska dokumentet märkas " Flytta hemifrån 5 Förnamn".


Ni kommer att få denna veckas två lektioner att arbeta med projekt Flytta hemifrån. Onsdag nästa vecka går bort pga studiedag. Torsdag nästa vecka kommer Caroline och Pernilla från Swedbank till oss och pratar privatekonomi.

Efter torsdag 13/3 kommer jag att börja bedöma projekt Flytta hemifrån.

No comments:

Post a Comment