Thursday, April 30, 2015

Slutet närmar sig - kommunikation och samhällskunskap

Slutet av terminen och därmed slutet av läsåret närmar sig med stormsteg och därför är det hög tid att du stämmer av hur du ligger till i kommunikation och samhällskunskap. För de som inte är i fas är  i detta läge är F-varningar att vänta.

I ditt eget betygsdokument kan du se vilka kunskapskrav du klarat av (markerade med gult), hur många gånger (räkna kryss) du visat nivå och på vilken nivå du ligger på de olika kunskapskraven. Du kan också se ungefär på vilket betyg du ligger nu.

Alla kunskapskrav måste vara helt uppfyllda på minst E-nivå och vissa fall  flera gånger för att du ska vara godkänd = få E på kursen.

Om du gör klart eller förbättrar någonting som du vill att jag ska ta hänsyn till måste du maila mig!

Jag erbjuder stödlektioner torsdag 7/5, tisdag 12/5, torsdag 14/5, tisdag 19/5,  torsdag 21/5, tisdag 26/5, torsdag 28/5 samt tisdag 2/6 och torsdag 4/6. Torsdagar måste bokas i förväg!Kommunikation
DETTA DOKUMENT finns en förteckning över vilka kunskapskrav som testats med vilka uppgifter och hur många gånger kraven måste uppfyllas. Utvärderingen av det argumenterande talet är den sista examinerande uppgiften.

Dessa dokument är separata bedömnings och feedback-dokument: Förnamn yrkesmentorstid, Förnamn Normer, genus och jämställdhet samt Bedömning uniformerade myndigheter här och där - Efternamn, Förnamn.

Följande uppgifter är bedömda i samma dokument som du skrev uppgiften i: Önnarp, Analys av utvecklingssamtal, Analys av grupp och Interaktionsanalys Revinge.

Ditt eget betygsdokument heter "Förnamn Pedkou".

För att uppnå D respektive B i kommunikation måste förutom  att alla kunskapskrav är godkända på E -nivå respektive C-nivå  minst åtta kunskapskrav vara uppfyllda på C-nivå respektive A-nivå.


Samhällskunskap
DETTA DOKUMENT finns en förteckning över vilka kunskapskrav som testats med vilka uppgifter och hur många gånger kraven måste uppfyllas. Uppgiften Frihandel eller protektionism är den sista examinerande uppgiften.

Dessa dokument är separata bedömnings och feedback-dokument: Förnamn Normer, genus och jämställdhet, Bedömning uniformerade myndigheter här och där - Efternamn, Förnamn och Bedömning prov nationalekonomiska teorier BG13B - Efternamn, Förnamn.

Följande uppgifter är bedömda i samma dokument som du skrev uppgiften i: Prissättning på en fri marknad och Gapminder uppgift.

Ditt eget betygsdokument heter "Matris kunskapskraven samsam02 - Förnamn Efternamn PAGY".

För att uppnå D respektive B i samhällskunskap måste förutom  att alla kunskapskrav är godkända på E -nivå respektive C-nivå  minst fyra kunskapskrav vara uppfyllda på C-nivå respektive A-nivå.

No comments:

Post a Comment