Sunday, April 26, 2015

Kommunikation 27/4

Vi inleder med att ni analyserar  den interaktion dvs den kommunikation, de gruppsituationer och konflikter  ni upplevde under er Revingevecka.

Skriv minst en sida och som mest två. Skriv i dokumentet "Interaktionsanalys av Revingeveckan - Efternamn, Förnam" som är delat med er.

Till er hjälp har ni era anteckningar, listan över begrepp och teorier vi gått igenom,  prezin om samtal och konflikthantering, kunskapskraven och internet.

Använd så många begrepp från undervisningen som möjligt och hänvisa till minst en teori!


Förslag på situationer mm att beskriva och analysera. OBS i Revingekontexten!
a) en  eller flera situationer där kommunikationen fungerade 

b) en  eller flera situationer där kommunikationen inte fungerade

c) en situation där du lärde dig någonting

d) en instruktörs sätt att kommunicera, eller jämför två instruktörer
(instruktör = officer, lärare, MSK-eleverna och deras kompisar)

e) likheter och skillnader mellan klasserna som grupper

f) en inre konflikt du upplevde under veckan

f) en konflikt inom klassen

g) en konflikt mellan klassen eller någon i klassen och någon utanför klassen

h)  de formella ledarna kontra de informella ledarna

i) din egen kommunikation

j) de militärt präglade ramarna tex uniformen

Efter segern. BG13B Revingehed april 2015. Foto: Karolina Göransson

No comments:

Post a Comment