Monday, April 13, 2015

Samhällskunskap 13/4

Klassen delas in i grupper
Varje grupp får ett antal varor (en på varje lapp)
Diskutera frågorna nedan med utgångspunkt i varorna
Slå upp ord ni inte förstår
Avslutande diskussion i helklass


1. Var kan den här produkten komma ifrån? Världsdel? Land? Kan den komma från flera länder (så kallad produktionsfragmentering)?

2. Varför produceras produkten just där?

3. Hur påverkar internationell handel mitt val av produkten?

4. Är produkten viktig för svensk export eller import?

5. Om vi inte handlade med andra länder, hur skulle min tillgång till produkten påverkas?

No comments:

Post a Comment