Tuesday, April 14, 2015

Etos i tal och skrift

De saker ni lyfte fram som avgörande för en talares etos var:

- Bra inledning som engagerade
- Seriösa kläder
- Personen har blivit utvald
- Mod att ta risker som talare
- Rösten
- Avslappnad eller spänd i kroppen
- Blick (flackande, stabil, öppen, möter publiken)
- Nervositet
- Har skrivit en riktig bok
- Tydligt (struktur, röst, etc)
- Engagemang
- Vilka associationer som väcks
- Om man passar för sammanhanget
- Kroppsspråket (lugnt, avslappnat, överdrivet)

De saker ni lyfte fram som avgörande för en skribents etos var:

- Korrekt
- Formellt
- Bra struktur
- Bra inledning
- Ordförråd
- Varierat (vokabulär, meningslängd, meningsstruktur)
- Bildspråk
- Välgrundat, referenser

Källor som ni och jag samlat:

Goda hälsovanor grundläggs tidigt
Ohälsosamma vuxna är kostsamma för samhället
Motion ger framgång i studierna

Den gemensamma texten ni påbörjat om att vi behöver mr idrott i skolan:
https://docs.google.com/a/skola.malmo.se/document/d/10ILYdVmtcawD02aQktuOUiumoUs9ZVpg5nYOvsmDZIM/edit

Gör detta i par (på lektionen):

  • Kopiera texten ovan och klistra in i ett eget dokument.
  • Bygg ut texten så att den blir 400-500 ord lång
  • Använd modelltexten och de ord och fraser jag lyft fram
  • Detta ska vara klart idag och dokumentet ska ligga i era mappar

No comments:

Post a Comment