Tuesday, March 17, 2015

LOGOS - att vädja till förnuftet och logiken

Detta är vår tes:

Utöka idrotten i gymnasiet till 300 obligatoriska poäng under tre år!

Här är våra argument:
2. Goda hälsovanor grundläggs tidigt i livet
3. Motargument
4. God motion ger större framgångar i studierna
1. Ohälsosamma ungdomar blir kostsamma för samhället

Er uppgift är att hitta förnuftiga och logiska fakta som stödjer de här argumenten. Ni ska lägga upp allt ni hittar i padlettarna ovan (länkarna går dit). Där står vad ni ska inkludera på padletten:)

Strukturen och sammanhangsord är viktiga för logos eftersom det skapar en logisk röd tråd och tydliga resonemang

No comments:

Post a Comment