Monday, March 9, 2015

Kommunikation 9/3 del 1

Diskussionsfrågor: grupp

1) Ge exempel på grupper som ni tillhör. Definiera grupperna.

2) Vad kännetecknar en bra grupp?

3) Hur skiljer sig kommunikationen åt i olika grupper? Ge exempel. Vad beror det på att kommunikationen inte fungerar på samma sätt i alla grupper?

4) Vad kännetecknar (stark vi-känsla)? Vad är för- respektive nackdelarna med stark vi-känsla?

5) Vilka olika teambuildingaktiviteter har ni varit med om? Vilka effekter fick de? Vad anser ni känneteckna effektiva teambuildingaktiviteter? Ge exempel.

6) Hur är en bra gruppmedlem?


No comments:

Post a Comment