Tuesday, March 10, 2015

Förtroende - etos

Vi ska titta på den första minuten i de här klippen. De innehåller som figurerar i någon sorts talsituation. Vi ska se vilket förtroende ni får för de här personerna. När ni bedömer deras förtroende ska ni inte tänka på VAD de säger utan allt det andra: klädsel, kroppsspråk, röst, titlar etc.
Om man i stället ska uttrycka sig i skrift och t.ex. skicka iväg en arbetsansökan eller ett brev till en myndighet - vilken

No comments:

Post a Comment