Tuesday, August 26, 2014

Svenska

Elever kan med viss säkerhet samla, sovra och sammanställa information från olika källor. Med utgångspunkt från detta kan eleven skriva utredande och argumenterande texter som är sammanhängande och har tydligt urskiljbar disposition. Texterna är till viss del anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Eleven kan tillämpa regler för citat- och referatteknik och följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet. Språket är varierat och innehåller goda formuleringar.
Elever kan med viss säkerhet samla, sovra och sammanställa information från olika källor. Med utgångspunkt från detta kan eleven skriva utredande och argumenterande texter som är sammanhängande, väldisponerade och som ger ett nytt perspektiv på det lästa. Dessutom resonerar och drar eleven slutsatser utifrån sina resonemang. Texterna är anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Eleven kan tillämpa regler för citat- och referatteknik och följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet. Språket är klart och varierat samt innehåller goda formuleringar
Elever kan med säkerhet samla, sovra och sammanställa information från olika källor och kan med utgångspunkt från detta skriva utredande och argumenterande texter som är sammanhängande och väldisponerade. Framställningen innehåller såväl belysande exempel som nya och vidgade perspektiv på det lästa. Dessutom resonerar och drar eleven välgrundade och nyanserade slutsatser utifrån sina resonemang. Texterna är anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Eleven kan tillämpa regler för citat- och referatteknik och följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet. Språket är träffsäkert, klart och varierat och innehåller goda formuleringar

Ni kommer att få ut nio texter som ni ska ta ställning till. De handlar alla om samma sak: demonstrationerna i Limhamn

- sortera texterna i två högar (de som vill uttrycka åsikter och de som vill informera)
- rangordna texterna som vill uttrycka åsikter från mest kritisk till demonstranterna --> mest kritisk till polisen.
- Stryk under och diskutera texterna för att få fram vad som ligger till grund för era beslut.

http://www.etc.se/ledare/vill-vi-andra-polisen-maste-vi-andra-regeringen
http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/polisen-star-pa-demokratins-sida_3849634.svd
http://www.sydsvenskan.se/asikter/till-skillnad-fran-lukas-moodysson-sag-jag-oacceptabla-handlingar-fran-motdemon/
http://www.sydsvenskan.se/kultur--nojen/lukas-moodyson-hur-ska-man-kunna-tala-med-nagon-som-inte-svarar/
Skånskan - chatt med polisen (26/8)
Sydsvenskan - Skånepolisen hade förberett sig för bråk (SDS, 26/8)
Sydsvenskan - insändare - Övervåldet får folk att tappa förtroendet för polisen) 26/8
Skånskan - Polisen backar om våldet i Limhamn (26/8)
http://www.sydsvenskan.se/asikter/maskerade-antidemokrater-forsokte-skapa-kaos-for-alla/


No comments:

Post a Comment