Friday, August 22, 2014

Samhällskunskap 25/8

Läxa I till måndag 25/8: repetera Sveriges politiska system genom att tex läsa sidorna 153 - 180 och 146 - 150 i Reflex 123.

Särskilt viktiga är sidorna:
146 - 149 (till och med feminism)
153 - 160 (fram till rubriken Lagstiftnings- och finansmakten)
165 - 168

För er som inte har boken rekommenderar jag riksdagens hemsida.
Kolla upp
- Sveriges grundlagar
- valsystemet
- Riksdagens uppgifter (och hur den fattar beslut)
- Hur regeringen tillsätts och vilka uppgifter den har

Läxa II till nästa vecka: städa din SO-mapp antingen genom att skapa en ny mapp (kalla den tex årskurs 1 eller läsåret 13/14) och lägga mapparna och dokumenten från årskurs 1 i den eller  ta bort gamla dokument.


No comments:

Post a Comment