Monday, August 25, 2014

SO-mappen!

Ni måste på något sätt åstadkomma en SO-mapp med undermapparna "Förnamn kommunikation" och "Förnamn samhällskunskap 2".

Du kan behålla din gamla SO-mapp och antingen ta bort allting gammalt eller lägga det i en mapp som du kallar förslagsvis "Årskurs 1".

Du kan också ta bort mig från din gamla SO-mapp och skapa en ny och dela den.

Slutresultatet ska dock vara att jag i min BG13B-mapp har EN mapp per elev nämligen en "Förnamn (efternamn) SO-mapp. I denna mapp ska det finns två undermappar: "Förnamn kommunikation" och "Förnamn samhällskunskap 2".

Fråga Camilla eller mig om du behöver hjälp.

No comments:

Post a Comment