Thursday, August 22, 2013

Svenska - introduktion, 22/8

Lektionens syfte:

Påbörja diagnoserna
Ge exempel på muntlig presentation
Presentera mig själv
Läsa tillsammans

Muntlig presentation

Jag kommer att hålla en muntlig presentation om mig själv. Under kursens gång kommer ni också att hålla muntliga presentationer. Titta på frågorna efter presentationerna och svara på dem i par.1. Vilken var min inledning?
2. Hur stödjer min presentation innehållets struktur?
3. Vad använde jag i stället för stödordstext i presentationen?
4. Hur lång var min presentation, tror ni?

Läsa tillsammans

Vi ska läsa en rätt svår text tillsammans. Detta är ett exempel på en text ni ska kunna läsa obehindrat på egen hand när er utbildning är över. Jag använder texten för att skapa en målbild över vart vi är på väg, och för att visa värdet av att läsa tillsammans.

Länken till texten finner ni här!
Frågor till texten finner ni här (gör fråga 1-13 tillsammans med den som sitter bredvid


No comments:

Post a Comment