Wednesday, August 28, 2013

Samhällskunskap 28/8

Grupparbete med fokus på metoden

Frågor och grupper
1) Hur många fordon passerar Pauliskolan under en bestämd tidsperiod?
--> Observation
Adam, Harald, Rebecka, Ludwig och Saman

2) Hur tar sig eleverna i BG13B till skolan och hur lång tid tar det?
 --> Enkät
Albin, Hampus, Jeff och Alfred

3) Vad tycker X respektive Y om trafiksituationen kring Pauliskolan?
--> Intervju
Erik, Max , Isak och Jonatan

4) Stannar fler bilar om det står mer än en person och väntar vid övergångsstället?
--> Experiment
Hanna, Henrik, Mattias, Simon och Caroline

5) Vad har Malmötidningarna skrivit om trafiksituationen kring Pauliskolan (Föreningsgatan och Amiralsgatan)?
--> Skrivbordsstudie
Alexander, Anders, Elvira och Adrian

Tillvägagångssätt
1) Förberedelser:
--> Slutgiltig formulering av frågeställningen
--> Hur ska vi begränsa undersökningen?
--> Hur ska vi göra rent praktiskt (Vem gör vad när och hur)?
2) Undersökning
3) Sammanställning och analys
4) Skriva rapport och förbereda redovisning

No comments:

Post a Comment