Monday, August 26, 2013

SO-mappar

Som ni redan förstått kommer vi att jobba mycket i google docs/drive. Därför ska ni redan nu skapa mappar.

 1) Skapa en SO-mapp: Döp den till "Förnamn Efternamn SO". Dela den med karolina.goransson@skola.malmo.se

 2) I SO-mappen skapar du sedan en mapp för samhällskunskap, en för historia och en för juridik, alltså tre mappar. (Om du redan skapat en mapp för något ämne så flyttar du den till din SO-mapp)

 Tänk på att alltid ge dokument (och mappar) i google drive tydliga namn, gärna med ditt eget förnamn i.
Folder-copy2. Icon: perfectska04.GPLv3.

No comments:

Post a Comment