Monday, August 26, 2013

Från lag till förslag

Regeringen: Ny lagstiftning om partnerskap och adoption - ett exempel ur verkligheten

Regeringen: Lagstiftningsprocessen, från initiativ till beslut


Lagrådet

Riksdagen: Så arbetar utskottenNo comments:

Post a Comment