Thursday, April 3, 2014

Texter att läsa på inför svenskprovet!

- Hektors död
- Rolandssången
- Vikingen
- Mor Sauvage
- En snygg vit skjorta

Tillsammans med er läskompis bestämmer ni två träffar. Inför varje träff ska ni ha läst några av texterna. När ni träffas ska ni:

  • Sammanfatta texterna kort (källhänvisning + när + var + vem + vad (är problemet) + hur (löser det sig)
  • Jämföra hur temat (krig) presenteras/tas upp
  • Diskutera HUR den är skriven och vilken EFFEKT det får, med hjälpa av LITTERATURVETENSKAPLIGA termer.
  • Diskutera vad som är allmänmänskligt i texerna, samt relatera det tillvår tid och kultur.

Kunskapskraven:

E

Eleven kan översiktligt återge innehållet i några centrala svenska och internationella skönlitterära verk och annat berättande. Dessutom kan eleven översiktligt redogöra för några samband mellan olika verk genom att ge exempel på gemensamma teman och motiv. Eleven återger någon iakttagelse och formulerar egna tankar med utgångspunkt i berättandet.

C

Eleven kan översiktligt återge innehållet i några centrala svenska och internationella skönlitterära verk och annat berättande. Eleven reflekterar också över innehåll och form med hjälp av några berättartekniska och stilistiska begrepp. Dessutom kan eleven utförligt redogöra för några samband mellan olika verk genom att ge exempel på gemensamma teman och motiv. Eleven återger några iakttagelser och formulerar välgrundade egna tankar med utgångspunkt i berättandet.

A

Eleven kan översiktligt återge innehållet i några centrala svenska och internationella skönlitterära verk och annat berättande. Eleven reflekterar också över innehåll och form med hjälp av några berättartekniska och stilistiska begrepp. Dessutom kan eleven utförligt redogöra för några samband mellan olika verk genom att ge exempel på gemensamma teman och motiv. Eleven återger några iakttagelser, formulerar välgrundade och nyanserade egna tankar med utgångspunkt i berättandet samt relaterar innehållet i berättandet på ett relevant sätt till allmänmänskliga förhållanden.

No comments:

Post a Comment