Thursday, April 24, 2014

Show and tell - uppgift

Detta är instruktionen:

Presentera föremålet
Förklara:
 • Varför det betyder mycket för dig
 •  Hur du använder det/ vilken roll den fyller

Avsluta med att blicka framåt


Tid: 3-4 min
Inga stödord

Kunskapskrav

E

I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Eleven kan formulera sig med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.

Det betyder att:

 • Ditt ordförråd ska vara tillräckligt stort, språket tillräckligt korrekt och sammanhanget tillräckligt tydligt för att man lätt ska kunna förstå det mesta av vad du säger
 • Du ska kunna prata utan att staka och avbryta dig själv allt för mycket
 • Du ska kunna följa instruktionen någorlunda och inte svära eller använda jättemycket slang.


C

I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt, sammanhängande och relativt strukturerat. Eleven kan även formulera sig med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation. 

Det betyder att:

 • Du ska ha en tydlig disposition som stämmer någorlunda överens med instruktionen och det är i huvudsak tydligt när du utför de olika delarna i instruktionen.
 • Ditt språk är enkelt, men så korrekt vad gäller ordval/grammatik/sammanhang för att man ska förstå vad du säger.
 • Du ska i huvudsak ha ett trevligt språk utan slang och svordomar och du ska i huvudsak ha följt instruktionen.
 • Du pratar med flyt 

A

I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig varierat, tydligt, sammanhängande och strukturerat. Eleven kan även formulera sig med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation. 

Det betyder att:

 • Du har ett språk med bra förråd av ord och olika lämpliga fraser. Din grammatik är okej och språket innehåller inte många fel, och inga fel på basnivå (ex. I does).
 • Man förstår allt du säger
 • Det är tydligt hur du lagt upp ditt tal och att du gjort detta efter instruktionen, och du markerar med språket när du går från en sak till en annan

No comments:

Post a Comment