Sunday, April 6, 2014

Historia inför 9/4

Läxa till onsdagen 9/4: Välj det årtal/händelse du anser avslutar det svenska 180-talet? Eller om du så vill: Vilket årtal/vilken händelse påbörjar det svenska 1900-talet? Du ska också kunna motivera ditt svar.

Medborgarsång ur diktcykeln Ett folk av Verner von Heidenstam

Så sant vi äga ett fädernesland,
vi ärvde det alla lika,
med samma rätt och med samma band
för både arma och rika;
och därför vilja vi rösta fritt
som förr bland sköldar och bågar,
men icke vägas i köpmäns mitt,
likt penningepåsar på vågar.

Vi stridde gemensamt för hem och härd,
då våra kuster förbrändes.
Ej herrarna ensamt grepo till svärd,
när varnande vårdkase tändes.
Ej herrarna ensamt segnade ner
men också herrarnas drängar.
Det är skam, det är fläck på Sveriges banér,
att medborgarrätt heter pengar.

No comments:

Post a Comment