Saturday, January 23, 2016

Freds- och konfliktkunskap 25/1

Dokument för den individuella analysen

* Uppgiften

* Tips och strategier

* Analysmodellen med frågor

* Alternativen för strukturen av avhandlingen

Rekommenderade källor för den individuella analysen

NE.se

Landguiden.se: Konflikter

Säkerhetpolitik.se: Väpnade konflikter i världen

Uppsala Conflict Data program

Globalis.se: Konflikter

* The World Factbook

* Svenska dagstidningar ffa Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet

* Dagstidningar på andra språk

* Tidskrifter  på mediateket (ev andra bibliotek) tex Tempus, Fokus och IS

No comments:

Post a Comment