Wednesday, January 13, 2016

Freds- och konfliktkunskap 13/1

Analysera en  konflikt i modern tid individuellt - individuell uppgift

Strategier och tips inför "Analysera en konflikt i modern tid" - individuell uppgift


Tidsplan
Onsdag 9/12 - introduktion och uppstart
Onsdag 13/1 - uppstart → lektion att arbeta på
Fredag 22/1 - avstämningsmöjlighet 1
Måndag 25/1 Lektion att arbeta på
Fredag  5/2 - avstämningsmöjlighet 2
Måndag 8/2 Lektion att arbeta på

Fredag 19/2 - sista inlämningsdag

No comments:

Post a Comment