Monday, August 31, 2015

Uppgift svenska 3 - PM

läsa --> anteckna --> planera --> skriva --> feedback --> redigera
Steg 3 och 4 är var vi befinner oss under dagens lektion

Ert första utkast ska vara av högsta möjliga kvalitet. När ni ska få feedback av era kamrater får ni välja två områden att få feedback på och det är dessa respondenterna fokuserar på. När jag sedan ska ge feedback, tittar jag också på två saker, men inte mer. Det gäller alltså att göra så mycket som möjligt så väl man kan från början, så att det bara är det man verkligen behöver feedback på som man får respons på.

Uppgift: Skriv ett PM där ni undersöker hur Mockingjay har tagits emot av kritikerna. PM.et ska vara 500-700 ord långt.

Här finns min modelltext.

No comments:

Post a Comment