Monday, August 31, 2015

Grupper tisdag på gymnasiearbetet

Först: tidsplan och riskanalys (ca. 10-15 min)

Alex och Kim
Ludwig och Adam
Patryk och Anton
Adrian
Gökcan
Albin och Erik

Om det blir tid över så tar vi fler för handledning. Medan dessa personer får handledning (ute i bubbla) lyser flitens lampa inne i klassrummet där ni andra arbetar.

No comments:

Post a Comment