Tuesday, September 2, 2014

Samla, sovra, sammanställa - svenska 2/9

Övning 1

Vi tittar på de gemensamma orden och formuleringarna

Övning 2

Vi tittar på, och färdigställer en gemensam mall för texten

Skrivparen

Hela syftet med att skriva tillsammans är att båda deltar aktivt och diskuterar ord och formuleringar samt att båda skriver. Diskussionen kring språk är ett viktigt steg i inlärningsprocessen. Hoppen icke över det!

Adam - Harald
Isak - Saman
Erik - Henrik
Hanna - Elvira
Hampus - Anders
Max - Alex
Rebecka - Caroline
Simon - Mattias
Jonatan - Albin
Alfred - Jeff
Ludwig

No comments:

Post a Comment