Monday, June 9, 2014

Nästa läsår Karolina

Nästa läsår kommer ni att ha mig i samhällskunskap 2 och kommunikation. Nedan länkar jag till ämnesplan (titta på centralt innehåll) och kunskapskrav. Om du vill ha en annan typ av inblick kan du titta på tvåornas blogg under etiketterna samhällskunskap och kommunikation.

Ämnesplan samhällskunskap 2 (samsam02)

Matris över kunskapskraven samhällskunskap 2

Ämnesplan kommunikation (pedkou0)

Matris över kunskapskraven kommunikation


No comments:

Post a Comment